O nas


Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. „Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.” Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 16.30 Inne dni i godziny możliwe po umówieniu się. Możliwe jest dokonanie czynności poza kancelarią, w razie trudności ze stawiennictwem. W pobliżu kancelarii znajduje się duży parking przy ul. Rycerskiej (wjazd od ul. Limanowskiego). Zapraszamy klientów ze wszystkich dzielnic i osiedli Wałbrzycha, w których nie ma kancelarii notarialnej: Podzamcze, Piaskowa Góra, Nowe Miasto, Konradów, Biały Kamień, Stary Zdrój, Sobięcin, Gaj, Podgórze, Glinik, Rusinowa, Szczawienko, Lubiechów, Książ, Poniatów.


Oferta oraz cennik


Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

- sporządza akty notarialne,

- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

- sporządza poświadczenia,

- doręcza oświadczenia,

- spisuje protokoły,

- sporządza protesty weksli i czeków,

- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.TAKSA NOTARIALNA

1. Przy umowach sprzedaży, darowizny, zamiany, podziału majątku, bądź zniesienia współwłasności nieruchomości taksa liczona jest od wartości przedmiotu umowy w następujący sposób

do 3.000,00 zł - 100 zł
3.000 zł do 10.000 zł - (wartość - 3.000 zł) x 3% + 100 zł
10.000 zł do 30.000 zł - (wartość - 10.000 zł) x 2% + 310 zł
30.000 zł do 60.000 zł - (wartość - 30.000 zł) x 1% + 710 zł
60.000 zł do 1.000.000 zł - (wartość - 60.000 zł) x 0,4% + 1.010 zł
1.000.000 zł do 2.000.000 zł - (wartość - 1.000.000 zł) x 0,2% + 4.770 zł
od 2.000.000 zł - (wartość - 2.000.000 zł) x 0,25% + 6.770 zł
(nie więcej niż 10.000,00 zł, w I gr. 7.500 zł)

2. Protokół:

- zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł
- walnego zgromadzenie akcjonariuszy – 1 100 zł
- zgromadzenia wspólników innej spółki albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł
- zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł

3. Umowa majątkowa małżeńska – 400 zł

4. Testament:

- t. zawierający jedynie powołanie spadkobiercy – 50 zł
- t. zawierający zapis, polecenie, wydziedziczenie – 150 zł

- odwołanie testamentu – 30 zł

5. Pełnomocnictwo

- p. zawierające umocowanie do jednej czynności – 30 zł
- p. zawierające umocowanie do kilku czynności – 100 zł

6. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł

7. Poświadczenie dziedziczenia:


- protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł
- zaświadczenie o powołaniu wykonawcy – 30 zł
- protokół dziedziczenia – 100 zł
- akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł

8. Poświadczenia

- p. zgodność odpisu z okazanym dokumentem - 6 zł od strony
- p. czasu okazania dokumentu - 6 zł od strony
- p. pozostawania przy życiu lub w danym miejscu – od 5 do 30 zł
- p. podpisu na dokumencie – od 20 zł do 300 zł

9. Wypis aktu notarialnego - 6 zł od strony


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.)
Dodatkowo notariusz zobowiązany jest do pobrania podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn, jak również opłaty sądowej.


Dane firmowe


Kancelaria Notarialna Łukasz Roczniak

Adres: Wałbrzych, Rynek 3/158-300 Wałbrzych

Tel: +48.748423840

NIP: 8841015671


Adres korespondencyjny


Kancelaria Notarialna Łukasz Roczniak

Wałbrzych, Rynek 3 1

58-300 Wałbrzych

Tel: 748423840


LokalizacjaFormularz kontaktowy


 _____   _____   _____   _____  
 / ___|| | ___|| / ___|| | ___|| 
| // __  | ||__  | // __  | ||__  
| \\_\ || | ||__  | \\_\ || | ||__  
 \____//  |_____|| \____//  |_____|| 
 `---`  `-----`  `---`  `-----`